Mikrofilmovanje dokumentacije

Mikrofilm predstavlja analogni format arhiviranja dokumenata. Pre pojave dokument skenera i mogućnosti korišćenja elektronskih dokumenata, mikrofilm je bio jedina forma arhiviranja dokumenata. Izvorno se mikrofilmovanje dokumentacije vršilo klasičnim fotografskim postupkom, korišćenjem mikrofilmskih kamera. Savremena tehnologija omogućava da se mikrofilm izradi fotografisanjem elektronskih, a ne originalnih papirnih dokumenata, za šta se koriste specifični uređaji opšteg naziva Archive Writer.

Archive Writer

Postupak mikrofilmovanja je praktično identičan procesu digitalizacije dokumentacije, osim što se nakon skeniranja vrši mikrofilmovanje dokumentacije na Archive Writer-u, a zatim i razvijanje mikrofilmova na odgovarajućem uređaju. Koriste se 16 mm ili 35 mm mikrofilmovi na koje može da stane 3 do 4 hiljade snimaka dokumenata formata do A3.

Važno je napomenuti da se obično izrađuje jedan original mikrofilma (Srebro-halogenidni mikrofilm) i bar još jedna kopija (Diazo film) koju klijent koristi u svakodnevnom radu. Uobičajeni deo usluge je čuvanje originala mikrofilma na bezbednoj, po mogućstvu udaljenoj lokaciji.

Rezultat na kraju obrade: 16 mm ili 35 mm mikrofilmovi sa 4 do 9 hiljada snimaka dokumenata formata do A3.

Naplata: Uobićajeno je da se naplata kompletne usluge vrši po snimku. Uobičajena cena na našem tržištu je 0,01 do 0,015 € po snimku.