O nama

U skladu sa generalnim opredeljenjem da tržištu Srbije i regiona ponudi novi segment usluga, a zahvaljujući prepoznatoj šansi za brzim zaključivanjem poslova sa postojećim i novim klijentima, kompanija List Sistem je krajem 2014. godina započela sa realizacijom projekta uspostavljanja centra za uslužnu obradu dokumentacije. Za te potrebe iznajmljen je i opremljen poslovni prostor na Savskom nasipu u Beogradu. Nova radna jedinica u okviru je započela sa radom u aprilu 2015., pod nazivom „List Sistem Scanning Center“. Početak rada List Sistem Scanning Centra se poklopio sa preuzimanjem i početkom obrade dokumentacije Nacionalne Službe za zapošljavanje Republike Srbije.

Koncept uslužne obrade dokumentacije nije nov na tržištu Srbije. Zahvaljujući razvoju tehnologija i unapređenju pozitivnih zakonskih rešenja, pružanje usluga obrade dokumentacije se izdiferenciralo u sledeće opcije:

  • Fizičko sređivanje dokumentacije, uz usklađivanje sa zakonskom regulativom i preporukama nadležnih arhiva;
  • Digitalizacija (skeniranje) dokumentacije;
  • Mikrofilmovanje dokumentacije;
  • Fizičko čuvanje (skladištenje) dokumentacije;
  • Uslužno uništavanje dokumentacije.